Florapodium

en nl

  Kas als energiebron

  Het is warm in Nederland! In Europa is het over de 40 graden geweest en in Nederland hebben we temperaturen van 37 graden mogen ervaren. Dat is heel warm voor de tijd van het jaar. Niet echt bloemenweer zou je zeggen. De kassen zijn oververhit en sommige bloemen hebben het dan zwaar. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die warmte? FloraPodium ging op onderzoek uit en kwam terecht bij Ter Laak Orchids en Porta Nova.

  In het Westland van Nederland zijn al vele innovatieve projecten gerealiseerd omtrent het gebruiken van overtollige kaswarmte. Er bestaat een woonwijk die door een ondergrondse energieopslag gebruik maakt van zonnewarmte uit een kas. Dit zijn vaak Semi-gesloten kassen. In een semi-gesloten kas wordt zonnewarmte afgevoerd door koeling. De warmte wordt opgeslagen in een open-aquifer in de bodem, ook wel Warmte Koude Opslag (WKO) genoemd, van 20 tot 200 meter diep. In de winter wordt deze warmte benut om de kas op te warmen. Alleen produceren sommige kassen zoveel warmte, dat ze er hele woonwijken mee kunnen verwarmen in de winter. Dit zijn initiatieven die je in de grote groentenkassen steeds vaker ziet ontstaan.

  We kennen ook het verhaal van Ter Laak Orchids die het licht als brandpunt gebruikt om water te verwarmen. We hebben als kind allemaal wel eens met een loep in de zon gespeeld. Je kreeg dan een brandpunt waarmee je bijvoorbeeld je naam in een stukje hout kon branden. De daglichtkas werkt volgens ditzelfde principe. Door speciale lenzen in het dak van de kas, wordt het teveel aan zonlicht gecentreerd op een buis met daarin stromend water. Het water wordt nu opgewarmd en opgeslagen. Deze warmte kan direct of op een later moment worden gebruikt om de kas te verwarmen. Door het gebruik van dit systeem kan Ter Laak 45-50% energie besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de plantkwaliteit.

  Ten slotte het voorbeeld van Porta Nova. Op de nieuwste locatie van Porta Nova is een grote stap gezet in de richting van energie neutraal kweken. Aan deze kas wordt in de zomer warmte onttrokken en in de grond opgeslagen. In de winter wordt die warmte weer gebruikt om de kas te verwarmen. Op deze manier is het mogelijk om veel energie te besparen. Vanwege de warmte onttrekking in de zomer, realiseren zij in die periode een lagere kastemperatuur. Op deze manier wordt alle overtollige zonnewarmte van de zomer gebruikt om in de winter de kas te verwarmen. Er is dan geen verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas meer nodig om de kas te verwarmen. Er is zelfs een enorm overschot aan warmte dat gebruikt zou kunnen worden om tot 3000 woningen mee te verwarmen.

  Dit zijn allen mooie voorbeelden van hoe je om kunt gaan met warmte van kassen en hoe je het kunt gebruiken voor nieuwe, duurzame doeleinden. 


  FloraPodium 04-07-2019

  Image
  Image

  Contact

  Legmeerdijk 313
  1431 GB Aalsmeer
  Tel.: +31 (0)297 386 116
  The Netherlands

  Follow us